Met uw donatie helpt u ons helpen, uw bijdrage telt! Voor onze activiteiten geldt een gemiddelde kostprijs van 635 euro per kind per jaar. Uiteraard hebben we de kostprijs door sponsoren en onze inkomsten vanuit legaten deze prijs al weten te drukken.

Bij de oprichting van de stichting hebben we door de aandacht van diverse media en het TV programma “Vinger aan de pols” een mooie hoeveelheid fondsen weten te werven, waar we op basis van rendementen op spaarrekeningen en obligaties de kampen hebben kunnen funden.

Sinds de kredietcrisis zijn de rentevergoedingen enorm gedaald en leveren veilige obligaties onvoldoende op. Daardoor teren we als stichting al jaren hard in op onze reserves, ondanks de vele donaties in geld en natura. Door ons jaarlijks te steunen met een vast bedrag kunt u ons helpen om de kampen te kunnen blijven organiseren!

Zolang kinderen slachtoffer worden van kanker willen we onze kampen voort blijven zetten. Helpt u ons daarbij?

Donateur worden