Ben jij degene die wij zoeken? We zullen hieronder uitleggen naar wie en waarom wij opzoek zijn.

Eerst kort nog even stil staan bij wie wij zijn. De Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen (SKOV) organiseert sinds 1985 vakantiekampen en een familiedag voor kinderen met kanker. Mede doordat de stichting 100% door vrijwilligers wordt gedragen kunnen alle activiteiten kosteloos aangeboden worden. Hierdoor en omdat er artsen en verpleegkundigen meegaan met alle activiteiten kunnen ook kinderen mee die normaal niet zomaar op vakantie kunnen. Dit maakt de drempel om mee te gaan met de activiteiten laag. 

Even geen ziekenhuis of vervelende gesprekken, maar weer even lol maken met leeftijdsgenootjes net zoals alle andere vriendjes/vriendinnetjes die niet ziek zijn: dus gewoon weer even kind zijn!

Naar wie zijn wij opzoek?

Het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de sponsoring van de SKOV wil zijn functie graag overdragen aan een opvolger, erg jammer natuurlijk en we zijn hem dankbaar voor al zijn inzet de afgelopen twee jaar. Vandaar dat wij nu met spoed opzoek naar een bestuurslid Sponsering.

Onderstaande een korte profielschets. Bel of mail mij voor nadere informatie en een uitgebreid takenpakket. Ik vertel je hier graag meer over. Belangrijk om te weten is dat het een onbezoldigde functie betreft die goed te combineren is met je drukke (familie) leven en (drukke)baan.

Korte profiel- en taakomschrijving bestuurslid sponsoring Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen

Hij / zij is verantwoordelijk voor zaken die (beleidsmatig) te maken hebben met het verkrijgen van (kleinere) fondsen en middelen ten bate van de stichting en/of haar kampen. Je bent het centrale aanspreekpunt voor alle SKOV-commissies als ook degene waarmee de Foundation kan sparren over acties. Hierbij gaat het vooral om het inzichtelijk maken van de verschillende acties voor de Foundation en het gezamenlijk optreden bij grotere fondswervingsactiviteiten. 

Doordat het SKOV alleen gebruik maakt van vrijwilligers, is het van belang dat het bestuurslid een brede interesse heeft. Het is een prĂ© als je ook ICT-vaardigheden bezit. 

Ben of ken jij de gene die wij zoeken? Reageer graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 10 oktober. Doel is om in oktober gesprekken te voeren en een nieuw bestuurslid te verwelkomen per 1 november.

Warme groet,

Remco Abeln
Voorzitter SKOV

r.abeln@skov.org

06-46 86 29 49