Ben jij degene die wij zoeken? We zullen hieronder uitleggen naar wie en waarom wij opzoek zijn.

Eerst kort nog even stil staan bij wie wij zijn. De Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen (SKOV) organiseert sinds 1985 vakantiekampen en een familiedag voor kinderen met kanker. Mede doordat de stichting 100% door vrijwilligers wordt gedragen kunnen alle activiteiten kosteloos aangeboden worden. Hierdoor en omdat er artsen en verpleegkundigen meegaan met alle activiteiten kunnen ook kinderen mee die normaal niet zomaar op vakantie kunnen. Dit maakt de drempel om mee te gaan met de activiteiten laag. 

Even geen ziekenhuis of vervelende gesprekken, maar weer even lol maken met leeftijdsgenootjes net zoals alle andere vriendjes/vriendinnetjes die niet ziek zijn: dus gewoon weer even kind zijn!

Naar wie zijn wij opzoek?

Het bestuurslid medisch van de SKOV wil zijn functie graag overdragen aan een opvolger, erg jammer natuurlijk en we zijn hem dankbaar voor al zijn inzet de afgelopen twee jaar. Vandaar dat wij nu opzoek zijn naar een bestuurslid Medisch.

Hieronder vind je een weergave van de verschillende werkzaamheden en het takenpakket. Vanzelfsprekend zoeken wij iemand met een medische achtergrond; een arts of verpleegkundig specialist met affiniteit voor kinderoncologie. Hiernaast ben je bekend met en heb je een actief netwerk binnen het PMC.

Medisch
•             Aanspreekpunt voor medische vragen vanuit kampen
•             Aanmeldingsprocedure coördineren
•             Maken en beheren van aanmeldingsformulieren, toestemmingsformulieren en medische vragenlijsten voor kampen
•             Overleg met contactpersonen in Prinses Maxima Centrum en shared care
•             Kampen helpen bij vinden van medisch begeleiders

Kampen
•             Aanspreekpunt voor vragen vanuit de kampen in samenwerking met de voorzitter
•             Contact naar kampen vanuit bestuur
•             Voorbereiden en voorzitten van de voorzittersvergadering in het najaar

Kwaliteit
•             Beheerder kwaliteitseisen 
•             “toezicht” op naleving van de kwaliteitseisen binnen de verschillende kampen/commissies

AVG
•             Functionaris gegevensbescherming
•             Beheerder Leidraad Gegevensbescherming en Register van Verwerkingsactiviteiten
•             Eerste aanspreekpunt bij datalek
•             Toezicht op naleving van AVG

Heb je interesse stuur mij dan een mail dan bespreek ik graag de vervolgstappen met je.

Warme Groet,

Remco Abeln – Voorzitter SKOV
r.abeln@skov.org
06-46 86 29 49