Om elk jaar weer onze mooie kampen te organiseren zijn wij permanent op zoek naar sponsoren, groot en klein want alle beetjes helpen. Samen zorgen we ervoor dat je als kind ook echt gewoon weer even kind kan zijn!

Onderstaand filmpje laat het belang van de SKOV kampen en familiedag zien.


Help ons om kinderen gewoon weer even kind te laten zijn tijdens één van onze kampen. Wij werken met vrijwilligers en voor de kinderen zijn de kampen helemaal gratis. Dat betekent wel dat we afhankelijk zijn van onze donateurs en vrienden om ons doel te blijven behalen.

Met uw donatie helpt u ons helpen, uw bijdrage telt! Voor onze activiteiten geldt een gemiddelde kostprijs van 635 euro per kind per jaar. Uiteraard hebben we de kostprijs door sponsoren en onze inkomsten vanuit legaten al weten te drukken.

Bij de oprichting van de stichting hebben we door de aandacht van diverse media en het programma vinger aan de pols een mooie hoeveelheid fondsen weten te werven, waar we op basis van rendementen op spaarrekeningen en obligaties de kampen hebben kunnen funden.

Sinds de kredietcrisis zijn de rentevergoedingen enorm gedaald en leveren veilige obligaties onvoldoende op. Daardoor teren we als stichting al jaren hard in op onze reserves, ondanks de vele donaties in geld en natura. Door ons jaarlijks te steunen met een vast bedrag kunt u ons helpen om de balans weer de goede kant op uit te laten slaan! Zolang kinderen slachtoffer worden van kanker willen we onze kampen voort blijven zetten, helpt u ons daarbij?

Of maak uw donatie zelf over op rekeningnummer: NL62ABNA 0459642480 o.v.v. Fan van SKOV (emailadres optioneel).

ANBI-status

Omdat SKOV erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) profiteer jij van enkele voordelen. Zo is jouw donatie aftrekbaar van jouw inkomsten- of vennootschapsbelasting en betaal je geen erf- of schenkbelasting over jouw donatie. Klik hier voor de ANBI registratie.

Help jij ons helpen?