De Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen is geregistreerd bij ANBI. We staan voor kwaliteit maar ook zeker voor veiligheid. Alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de SKOV doen dit kostenloos en zijn in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag).

 

De kinderen met kanker worden benaderd door hun eigen contactpersoon in de ziekenhuizen. Tevens moet de behandelend kinderoncoloog toestemming geven dat het kind mee mag op de activiteit én moet hij/zij de benodigde informatie verstekken die het kamp nodig heeft (uiteraard na toestemming van de ouder/ verzorger). Hierdoor zijn we altijd op de hoogte van de medische ontwikkelingen van de kinderen die mee gaan. Alleen door dit directe contact is het mogelijk hoogwaardige en veilige omstandigheden te creëren waar kind en ouder zich gerust bij kunnen voelen.

 

De begeleiding van de activiteiten is in handen van ervaren vrijwilligers. De verhouding vrijwilligers tot de kinderen is minimaal 1 op 3, maar op indicatie kan de begeleiding ook 1 op 1 worden gegeven.

Bij elke activiteit gaat een goed voorbereid medisch team mee. Het medisch team bestaat uit minimaal 2 artsen (waarvan minimaal 1 kinderarts i.o.) en minimaal 2 kinderverpleegkundige (werkzaam op een kinderoncologische afdeling in het behandelend ziekenhuis of de Shared Care Centra).

 

Naast het medische team gaan er gecertificeerde begeleiders mee om alle activiteiten veilig te laten verlopen zoals zeilinstructeurs, skileraren en mensen PBN Sports & Adventure Professionals.

 

De SKOV heeft een dagelijks bestuur, welke verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten binnen de stichting.

 

Informatie

 

Naam ANBI: Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen (SKOV)
Officiële naam: Stichting Kinderoncologische Zomerkampen
K.v.K.: 41204987
RSIN/Fiscaal nr.: 805269289
Adres:
Telefoon:
Email: info@skov.org