Organisatie

De Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen wordt bestuurd door vrijwilligers, zowel uit de kinderoncologische wereld als daarbuiten. Om de verschillende SKOV activiteiten te begeleiden, is een bestuur samengesteld. Zij zijn verantwoordelijk voor de gehele opzet van de stichting en waarborgen de kwaliteit en continuïteit van de SKOV.  

Het bestuur wordt gesteund door de andere vrijwilligers van de SKOV zoals de kampcommissies van de SKOV activiteiten, de medische vrijwilligers, de vaste contactpersonen in het Prinses Máxima Centrum en de shared care centra, het Raad van Advies en onze Beschermvrouwe. 

Bestuur 

Remco Abeln (voorzitter)
Remco ( LinkedIn profiel ) is sinds jaar en dag actief in de Werving & Selectie branche. Sinds 2002 richt hij zich puur en alleen op het bemiddelen van (bedrijfs-) juristen. In 2018 is hij bij Major, Lindsey & Africa in dienst getreden. Na een aantal jaar als schipper met de ZuiderZeeVaart te hebben gevaren is hij in 2020 gestart als voorzitter van de SKOV.
voorzitter@skov.org

Nieske van Beek (secretaris)
Nieske werkt als verpleegkundige op de kinder IC in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Op deze IC liggen ook de kinderen uit het Prinses Máxima Centrum die intensieve zorg nodig hebben. Nieske is al vanaf 2006 vrijwilliger bij de Zuiderzeevaart en is sinds april 2023 secretaris van de SKOV.
info@skov.org

Hans Groothuis (penningmeester)
Hans ( LinkedIn profiel ) is sinds midden jaren negentig actief als Management Consultant. Hij bekleedt leidinggevende functies bij multinationale dienstverleners op dit gebied. Op dit moment bij ICT en Consultancy dienstverlener Cognizant.
penningmeester@skov.org

Arno Berwers (communicatie)
Arno ( LinkedIn profiel ) vervult al 30 jaar leidinggevende functies bij diverse bedrijven en is momenteel als MT-lid verantwoordelijk voor onder meer de marketing & sales van ERP software voor bouw-, infra- en installatiebedrijven bij het bedrijf BouwInfosys uit Helvoirt.
communicatie@skov.org

Sanne Melman (contactpersoon voor de kampcommissies en ziekenhuizen)
Sanne is verpleegkundig specialist kinderoncologie. In die hoedanigheid ziet ze dagelijks patienten die een behandeling moeten ondergaan. Ze heeft van dichtbij gezien wat de activiteiten van SKOV kunnen betekenen en hoe belangrijk het is dat deze kinderen weer even zichzelf kunnen zijn met leeftijdsgenoten, buiten het ziekenhuis!
contactkampen@skov.org
medisch@skov.org

Martijn Zandbergen (Fondsenwerving en sponsoring)
Martijn ( LinkedIn profiel ) werkt als Omgevingsmanager Privaat via INNSO bij netbeheerder Liander. Waarbij Martijn zich bezig houdt met het overnemen van Groot Verbruik net stations, om zodoende de netcongestie aan te pakken. Martijn is sinds zijn 23ste actief betrokken geweest bij het zeilkamp Zomerzotheid en sinds november 2021 als bestuurslid Sponsoring.
sponsoring@skov.org


Beschermvrouwe
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet

Raad van Advies
Marianne van de Wetering (Kinderoncoloog, Prinses Máxima Centrum)
Birgitta Versluijs (Kinderoncoloog, Prinses Máxima Centrum)

Vertrouwenspersoon
Wim Tissing (Kinderoncoloog, Prinses Máxima Centrum)


Jaarverslagen

Hier onder zijn de meest recente jaarverslagen van de stichting te vinden:

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017

Algemene informatie

De Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen (SKOV) organiseert sinds 1985 vakantiekampen en een familiedag voor kinderen met kanker.  

De SKOV kenmerkt zich door het organiseren van hele gewone activiteiten voor een bijzondere groep kinderen. Tijdens deze activiteiten is bekwaam medische begeleiding aanwezig én is er nauw contact met het Prinses Máxima Centrum waar de kinderen in behandeling zijn.   

Via onze contactpersonen in het Prinses Máxima Centrum krijgen alle kinderen met kanker een uitnodiging voor onze activiteiten. Via die contactpersonen kunnen wij laagdrempelig in contact treden met de behandelend kinderoncoloog. Alleen door dit directe contact is het mogelijk hoogwaardige omstandigheden te creëren waar kind en ouder zich gerust bij kunnen voelen en waarbij de kinderen veilig mee kunnen met de SKOV-activiteit.  

Ons uitgangspunt is dat alle kinderen die mee zouden willen, ook mee moeten kunnen. Dit houdt in dat er wel eens ernstig zieke kinderen meegaan, die mogelijk hun laatste vakantie zullen vieren. Zij krijgen tijdens het kamp de benodigde medische zorg en kunnen, indien nodig, 1-op-1 begeleiding krijgen. Maar ook gaan er kinderen mee die net hun behandeling hebben afgerond en weer vertrouwen moeten krijgen in het leven. 

Het motto van onze organisatie en bij onze activiteiten is ‘Even geen zorgen, even helemaal los!’; even geen ziekenhuis of vervelende gesprekken, maar weer even lol maken met leeftijdsgenootjes net zoals alle andere vriendjes/vriendinnetjes die niet ziek zijn: dus gewoon weer even kind zijn! Alles wat thuis kan, kan bij de SKOV ook; zoals het geven van medicatie of sondevoeding. In overleg met de behandelend oncoloog is het zelfs mogelijk om bloed te laten prikken en/of intraveneus chemotherapie te geven in een ziekenhuis in de buurt van de SKOV activiteit. 

Alle activiteiten worden kosteloos aangeboden. Hierdoor kunnen ook kinderen mee die normaal niet zomaar op vakantie kunnen. Dit maakt de drempel om mee te gaan met de activiteiten laag.  

Door de SKOV-activiteiten ontstaat er snel een band met andere kinderen met kanker, waardoor zij zien dat zij niet de enige zijn met problemen of bijwerkingen ten gevolge van de behandeling en/of de ziekte. Zo lopen de meeste kinderen na een SKOV-activiteit vaak weer zonder petje of pruik naar buiten en is zwemmen (en dus het laten zien van littekens en/of amputaties) ineens een stuk minder moeilijk. Het geeft de kinderen weer meer zelfvertrouwen, maakt ze sterker en krijgen zij nieuwe energie om de verdere behandeling voort te zetten of om het leven weer tegemoet te gaan. 

De SKOV-activiteiten zijn niet alleen belangrijk voor de zieke kinderen, maar ook voor hun gezin. Tijdens deze vakantie kunnen de ouders/verzorgers zichzelf  weer even opladen voor wat nog komen gaat, aandacht aan elkaar geven, maar ook aan de andere kinderen binnen het gezin. De ervaring leert namelijk dat dit veelal tekort schiet tijdens de vaak intensieve behandeling van het zieke kind. Zowel van kind als ouder/verzorger krijgen we met regelmaat reacties dat onze activiteiten onvergetelijk zijn en nieuwe energie biedt daar waar het zo hard nodig is. En daar doen we het voor! 

AVG-wet 

Per 25 mei 2018 is nieuwe Europese regelgeving van kracht op het gebied van gegevensbeveiliging (Algemene Verordening Gegevensbeveiliging; AVG). Deze regelgeving verplicht organisaties, en dus ook de SKOV, om duidelijk te beschrijven welke informatie zij beheren en hoe ze hiermee omgaan. Dit staat hier beschreven. 

Vertrouwenspersoon 

Bij de vertrouwenspersoon kunnen de vrijwilligers van de SKOV, de deelnemers die mee zijn op een SKOV activiteit en hun ouders/ verzorgers terecht met vragen over of het melden van vermoedens of kennis van misbruik. De vertrouwenspersoon voor de SKOV is Dhr. Dr. W. Tissing, kinderoncoloog. Zie de contactgegevens in de kwaliteitseisen.

Geschiedenis

Even terug in de tijd, even helemaal los!  

In 1985 las de toen 23 jarige Kees Donkervoort over Camp Good Days in Amerika, een organisatie die kampen organiseert voor kinderen met kanker. Hij bedacht dat dit in Nederland ook mogelijk moest zijn. Hij was toen zeilinstucteur en zag dat een week vakantie veel plezier gaf aan kinderen. Dit zeilplezier wilde hij ook doorgeven aan kinderen met kanker. 

Kees Donkervoort had contact met mevrouw Sickinghe en hij legde haar z’n plan voor. Mevrouw Sickinghe betrok prof. dr. Voûte erbij en met z’n drieën hebben ze de Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen opgericht op 12 november 1985. 

In de zomer van 1986 organiseerde hij samen met enkele zeilinstructeurs, kinderoncologen en kinderverpleegkundigen het eerste zeilkamp voor kinderen met kanker: Zomerzotheid was een feit.

Het doel van het kamp was om kinderen een week weer gewoon kind te laten zijn. Even weg van het ziekenhuis en de zorgen. Het zeilmap werden toen ook al kosteloos voor de kinderen georganiseerd.  Ria Bremer heeft tijdens haar programma ‘Vinger aan de pols’ aandacht besteed aan de SKOV, waar toen heel veel donaties zijn binnengekomen. Hierdoor kon de SKOV worden uitgebreid met de andere activiteiten: Dolle Dingen Dag; een dag met ouders, broers en zusjes naar een pretpark. Zuiderzeevaart; de zeil trektocht met platbodems. ZiezoZomerzooi; het activiteitenkamp op het land. Herfstherrie; het outdoor vakantiekamp in de Ardennen. Winterkolder; het skikamp in Oostenrijk. Tot op de dag van vandaag organiseren wij nog steeds met veel plezier én kosteloos deze succesvolle activiteiten. 

Terugblik: Vinger aan de pols/ hoe is het nu met? 20 januari 2015: bekijk de aflevering hier.

Aanpak

Even geen zorgen, even gewoon weer kind zijn!  

De Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen organiseert al sinds 1986 activiteiten voor kinderen met kanker. Door directe contactpersonen in de ziekenhuizen, zijn we altijd op de hoogte van de medische ontwikkelingen van de kinderen. Alleen door dit directe contact is het mogelijk hoogwaardige en veilige omstandigheden te creëren waar kind en ouder zich gerust bij kan voelen. 

De begeleiding van de activiteiten is in handen van ervaren vrijwilligers. Bij elke activiteit gaat een goed voorbereid medisch team mee. Dit team bestaat uit één of enkele artsen en een team verpleegkundigen. Alle faciliteiten worden optimaal ingericht. Hierdoor kunnen kinderen mee in vrijwel elk stadium van de behandeling. 

De voorbereiding van de vakantiekampen en activiteiten wordt gedaan door een vast team vrijwilligers. Ze gaan vaak al een jaar voorafgaand aan de activiteit van start met de voorbereidingen. Alle activiteiten worden getoetst aan de mogelijkheden die kinderen met kanker hebben. 

Het ‘gewoon weer even kind zijn’ staat voorop. Even geen ziekenhuis of vervelende gesprekken, gewoon weer lol maken met leeftijdsgenootjes. Hierdoor ontstaat er al snel een band met andere kinderen met kanker, waardoor ze zien dat ze niet alleen zijn. En dat maakt veel kinderen een stuk zekerder en sterker tijdens hun behandeling. 

Alle vakantiekampen en activiteiten worden kosteloos aangeboden. Hierdoor kunnen ook kinderen mee die normaal niet zomaar op vakantie kunnen. Zo is de drempel laag en helpt het ook de ouder/verzorger een week zorgeloos te genieten van wat rust in deze zware periode. Even opladen voor wat nog komen gaat. En dat werkt. Zowel van kind als ouder/verzorger krijgen we met regelmaat reacties dat onze activiteiten onvergetelijk zijn en nieuwe energie biedt daar waar het zo hard nodig is. En daar doen we het graag voor. 

Alles wordt in het werk gesteld om vakantiekamp en activiteit tot een succes te brengen. We zijn trots op wat we kunnen en mogen doen, maar vooral blij dat we kind en ouder/verzorger een klein stukje van hun zorgen kunnen wegnemen… al is het maar voor even.  

Hier zijn de kwaliteitseisen van SKOV te vinden.