CBF Erkend Goed Doel ANBI 100% vrijwilligers

Volg ons

blank

Organisatie

De Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen wordt bestuurd door vrijwilligers, zowel uit de kinderoncologische wereld als daarbuiten. Om de verschillende SKOV activiteiten te begeleiden, is een bestuur samengesteld. Zij zijn verantwoordelijk voor de gehele opzet van de stichting en waarborgen de kwaliteit en continuïteit van de SKOV.

Het bestuur wordt gesteund door de andere vrijwilligers van de SKOV zoals de kampcommissies van de SKOV activiteiten, de medische vrijwilligers, de vaste contactpersonen in het Prinses Máxima Centrum en de Shared Care centra, de Raad van Advies en onze Beschermvrouwe.

Bestuur

Onderstaand treft u de gegevens van onze bestuursleden aan:

Remco ( LinkedIn profiel ) is sinds jaar en dag actief in de Werving & Selectie branche. Sinds 2002 richt hij zich puur en alleen op het bemiddelen van (bedrijfs-) juristen. In 2018 is hij bij Major, Lindsey & Africa in dienst getreden. Na een aantal jaar als schipper met de ZuiderZeeVaart te hebben gevaren is hij in 2020 gestart als voorzitter van de SKOV.
voorzitter@skov.org

Nieske werkt als verpleegkundige op de kinder IC in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Op deze IC liggen ook de kinderen uit het Prinses Máxima Centrum die intensieve zorg nodig hebben. Nieske is al vanaf 2006 vrijwilliger bij de Zuiderzeevaart en is sinds april 2023 secretaris van de SKOV.
info@skov.org

Hans ( LinkedIn profiel ) is sinds midden jaren negentig actief als Management Consultant. Hij bekleedt leidinggevende functies bij multinationale dienstverleners op dit gebied. Op dit moment bij ICT en Consultancy dienstverlener Cognizant.
penningmeester@skov.org

Arno ( LinkedIn profiel ) vervult al 30 jaar leidinggevende functies bij diverse bedrijven en is momenteel als MT-lid verantwoordelijk voor onder meer de marketing & sales van ERP software voor bouw-, infra- en installatiebedrijven bij het bedrijf BouwInfosys uit Helvoirt.
communicatie@skov.org

Sanne is verpleegkundig specialist kinderoncologie. In die hoedanigheid ziet ze dagelijks patienten die een behandeling moeten ondergaan. Ze heeft van dichtbij gezien wat de activiteiten van SKOV kunnen betekenen en hoe belangrijk het is dat deze kinderen weer even zichzelf kunnen zijn met leeftijdsgenoten, buiten het ziekenhuis!
contactkampen@skov.org
medisch@skov.org

Martijn ( LinkedIn profiel ) werkt als Omgevingsmanager Privaat via INNSO bij netbeheerder Liander. Waarbij Martijn zich bezig houdt met het overnemen van Groot Verbruik net stations, om zodoende de netcongestie aan te pakken. Martijn is sinds zijn 23ste actief betrokken geweest bij het zeilkamp Zomerzotheid en sinds november 2021 als bestuurslid sponsoring.
sponsoring@skov.org


Beschermvrouwe
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet

Raad van Advies
Gerrit Ruijs (financieel)
Eva Koopman (medisch)

Vertrouwenspersoon
Wim Tissing (Kinderoncoloog, Prinses Máxima Centrum)

Jaarverslagen

Hier onder zijn de meest recente jaarverslagen van de stichting te vinden:

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017

Statuten

Hier onder zijn de meest recente statuten van de stichting te vinden:

Statuten SKOV

Beleidsplan

Onderstaand is de meest recente versie van ons beleidsplan te vinden. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe versie. Zodra die beschikbaar is zal deze hier te vinden zijn:

Beleidsplan SKOV

AVG-wet

Per 25 mei 2018 is nieuwe Europese regelgeving van kracht op het gebied van gegevensbeveiliging (Algemene Verordening Gegevensbeveiliging; AVG). Deze regelgeving verplicht organisaties, en dus ook de SKOV, om duidelijk te beschrijven welke informatie zij beheren en hoe ze hiermee omgaan. Dit staat hier beschreven.

Vertrouwenspersoon

Bij de vertrouwenspersoon kunnen de vrijwilligers van de SKOV, de deelnemers die mee zijn op een SKOV activiteit en hun ouders/ verzorgers terecht met vragen over of het melden van vermoedens of kennis van misbruik. De vertrouwenspersoon voor de SKOV is Dhr. Dr. W. Tissing, kinderoncoloog. Zie de contactgegevens in de kwaliteitseisen.

blank