“Vanmiddag hebben Rob de Vries en Martijn Zandbergen namens het SKOV-bestuur een gift van € 8.200,- mogen ontvangen vanuit de nabestaanden van Jeroen, te weten Inge en Astrid. Jeroen is vorig jaar juni op 49-jarige leeftijd overleden door een vernietigende vorm van kanker (galblaaskanker). 

Astrid en Inge hebben gezocht naar een doel dat past bij de manier waarop Jeroen in het leven stond: sportief, positief en met zorgzame liefde voor kinderen. “In onze zoektocht naar het meest passende doel, sprong SKOV er direct uit omdat zij onvergetelijke mooie momenten creëren voor de kinderen. Het voelt erg goed om daar namens Jeroen een steentje aan bij te kunnen dragen”, aldus Astrid en Inge.

Hartelijke groet van Astrid en Inge en veel succes met de organisatie van de kampen die er gaan komen. “