CBF Erkend Goed Doel ANBI 100% vrijwilligers

Volg ons

blank

SKOV sluit elke aansprakelijkheid met betrekking tot de volledigheid van de informatie op deze site uit. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door SKOV worden gewijzigd.

Per 25 mei 2018 is nieuwe Europese regelgeving van kracht op het gebied van gegevensbeveiliging (Algemene Verordening Gegevensbeveiliging; AVG). Deze regelgeving verplicht organisaties, en dus ook de SKOV, om duidelijk te beschrijven welke informatie zij beheren en hoe ze hiermee omgaan. De wijze waarop SKOV hiermee omgaat staat hier beschreven.

Alle teksten en beeldmateriaal zijn eigendom van de Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen (SKOV) en/of ter beschikking gesteld door derden. Niets uit de publicaties mag worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de SKOV.

Alle rechten voorbehouden. Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen.