Welkom bij SKOV

De Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen (SKOV) organiseert sinds 1985 vakantiekampen en een familiedag voor kinderen met kanker. Even geen ziekenhuis of vervelende gesprekken, maar weer even lol maken met leeftijdsgenootjes net zoals alle andere vriendjes/vriendinnetjes die niet ziek zijn: dus gewoon weer even kind zijn!

Kosteloze deelname aan activiteiten
Alle door ons georganiseerde activiteiten worden kosteloos aangeboden. Dit is mogelijk dankzij onze sponsoren en het feit dat de stichting voor 100% door vrijwilligers wordt gedragen.

Deskundige medische begeleiding
Er gaan artsen en verpleegkundigen mee met alle activiteiten. Hierdoor kunnen ook kinderen mee die normaal niet zomaar op vakantie kunnen. Dit maakt de drempel om mee te gaan met de activiteiten laag.

Aanmelding
Via onze contactpersonen in het Prinses Máxima Centrum krijgen alle kinderen met kanker een uitnodiging voor onze activiteiten. Via die contactpersonen kunnen wij laagdrempelig in contact treden met de behandelend kinderoncoloog. Alleen door dit directe contact is het mogelijk hoogwaardige omstandigheden te creëren waar kind en ouder zich gerust bij kunnen voelen en waarbij de kinderen veilig mee kunnen met de SKOV-activiteit. Zie ook Doe Mee.

Ieder kind dat mee wil, moet mee kunnen
Ons uitgangspunt is dat alle kinderen die mee zouden willen, ook mee moeten kunnen. Dit houdt in dat er wel eens ernstig zieke kinderen meegaan, die mogelijk hun laatste vakantie zullen vieren. Zij krijgen tijdens het kamp de benodigde medische zorg en kunnen, indien nodig, 1-op-1 begeleiding krijgen. Maar er gaan ook kinderen mee die net hun behandeling hebben afgerond en weer vertrouwen moeten krijgen in het leven.

Wij hopen dat we jullie snel zien op één van de volgende activiteiten van SKOV!


Helpt u ons ook met een donatie?

Of maak uw donatie zelf over op rekeningnummer: NL62ABNA 0459642480 o.v.v. Fan van SKOV (emailadres optioneel).