Welkom op de SKOV pagina

Even geen ziekenhuis of vervelende gesprekken, maar weer even lol maken met leeftijdsgenootjes net zoals alle andere vriendjes/vriendinnetjes die niet ziek zijn: dus gewoon weer even kind zijn!

De Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen (SKOV) organiseert sinds 1985 vakantiekampen en een familiedag voor kinderen met kanker. Mede doordat de stichting 100% door vrijwilligers wordt gedragen kunnen alle activiteiten kosteloos aangeboden worden. Hierdoor en omdat er artsen en verpleegkundigen meegaan met alle activiteiten kunnen ook kinderen mee die normaal niet zomaar op vakantie kunnen. Dit maakt de drempel om mee te gaan met de activiteiten laag. 

Via onze contactpersonen in het Prinses Máxima Centrum krijgen alle kinderen met kanker een uitnodiging voor onze activiteiten. Via die contactpersonen kunnen wij laagdrempelig in contact treden met de behandelend kinderoncoloog. Alleen door dit directe contact is het mogelijk hoogwaardige omstandigheden te creëren waar kind en ouder zich gerust bij kunnen voelen en waarbij de kinderen veilig mee kunnen met de SKOV-activiteit.  

Ons uitgangspunt is dat alle kinderen die mee zouden willen, ook mee moeten kunnen. Dit houdt in dat er wel eens ernstig zieke kinderen meegaan, die mogelijk hun laatste vakantie zullen vieren. Zij krijgen tijdens het kamp de benodigde medische zorg en kunnen, indien nodig, 1-op-1 begeleiding krijgen. Maar ook gaan er kinderen mee die net hun behandeling hebben afgerond en weer vertrouwen moeten krijgen in het leven.

SKOV kampen en corona

Sinds 35 jaar organiseert de Stichting KinderOncologische Vakantiekampen (SKOV) elk jaar leuke kampen voor kinderen en jongeren met kanker. Het zal jullie niet zijn ontgaan: we zijn erg voorzichtig met maatregelen rondom corona.
In overleg met de kampcommissies en het Prinses Maxima Centrum kijken we kritisch per kamp welke maatregelen eventueel toegepast moeten worden. Maar we zullen er alles aan doen om van alle kampen een enorm feest te maken. Bij ZomerZotheid is dat deze week al heel goed gelukt! 

We blijven als SKOV doen wat we de afgelopen jaren hebben gedaan: Even geen ziekenhuis of vervelende gesprekken, maar weer even lol maken met leeftijdsgenootjes net zoals alle andere vriendjes/vriendinnetjes die niet ziek zijn: weer een gewóón kind kunnen zijn!

Hierbij zullen we blijven overwegen of de veiligheid van kids en begeleiders gegarandeerd kan worden. We houden jullie hierover via onze site op de hoogte.

Wij hopen dat we jullie snel zien op de volgende activiteiten van de SKOV!

Tot snel!

Warme groet,

Bestuur van de SKOV, mede ook namens de kampen

Uw donatie is welkom

Of maak uw donatie zelf over op rekeningnummer: NL62ABNA 0459642480 o.v.v. Fan van SKOV (emailadres optioneel).