Corona update

De recente uitbraak van het coronavirus heeft ook gevolgen voor de activiteiten van de SKOV. Wij staan in nauw overleg met de artsen van het Prinses Maxima Centrum. Hiernaast volgen wij uiteraard de maatregelen die ons vanuit de overheid worden opgelegd. 

Hierdoor zal Dolle Dingen Dag 2020 helaas niet door kunnen gaan. Wij proberen deze dag later dit jaar te plannen. De zomerkampen gaan tot nader order door. We zullen zo soedig mogelijk, in overleg met de kampen zelf, en in overleg met het PMC een definitieve knoop doorhakken over de zomerkampen. 

Welkom op de SKOV pagina

Even geen ziekenhuis of vervelende gesprekken, maar weer even lol maken met leeftijdsgenootjes net zoals alle andere vriendjes/vriendinnetjes die niet ziek zijn: dus gewoon weer even kind zijn!

De Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen (SKOV) organiseert sinds 1985 vakantiekampen en een familiedag voor kinderen met kanker. Mede doordat de stichting 100% door vrijwilligers wordt gedragen kunnen alle activiteiten kosteloos aangeboden worden. Hierdoor en omdat er artsen en verpleegkundigen meegaan met alle activiteiten kunnen ook kinderen mee die normaal niet zomaar op vakantie kunnen. Dit maakt de drempel om mee te gaan met de activiteiten laag. 

Via onze contactpersonen in het Prinses Máxima Centrum krijgen alle kinderen met kanker een uitnodiging voor onze activiteiten. Via die contactpersonen kunnen wij laagdrempelig in contact treden met de behandelend kinderoncoloog. Alleen door dit directe contact is het mogelijk hoogwaardige omstandigheden te creëren waar kind en ouder zich gerust bij kunnen voelen en waarbij de kinderen veilig mee kunnen met de SKOV-activiteit.  

Ons uitgangspunt is dat alle kinderen die mee zouden willen, ook mee moeten kunnen. Dit houdt in dat er wel eens ernstig zieke kinderen meegaan, die mogelijk hun laatste vakantie zullen vieren. Zij krijgen tijdens het kamp de benodigde medische zorg en kunnen, indien nodig, 1-op-1 begeleiding krijgen. Maar ook gaan er kinderen mee die net hun behandeling hebben afgerond en weer vertrouwen moeten krijgen in het leven.